Podziękowania dla długoletniego członka Zarządu

Zarząd Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn składa serdeczne podziękowania Panu Kamilowi Pomarańskiemu za bezinteresowne zaangażowanie w działalność naszego klubu. Kamil Pomarański, poświęcając swój czas, przez ponad 10 lat czynnie uczestniczył w życiu klubu pełniąc funkcje wiceprezesa a następnie skarbnika.

Dodatkowo wpierał klub finansowo będąc m.in „Przyjacielem Roztocza”.

Zarząd wyraża nadzieję, że pomimo braku w składzie zarządu Pan Kamil nadal będzie wspomagał klub oraz działał dla jego dobra.

Zarząd