Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd  Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn zaprasza serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia na  Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 17.02.2019 r. (niedziela) o godzinie 16:00 na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie. Zgodnie ze statutem w przypadku braku quorum  drugi termin zebrania ustala się na godzinę 16:30 tego samego dnia.
Porządek zebrania:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania ważnych uchwał.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018:
  a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
  c) dyskusja i podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.:
  a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  b) dyskusja i podjęcie uchwały.
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie Zebrania

Zapraszamy

Zarząd ASPN Roztocze