Walne Zebranie Sprawozdawcze – niespodziewane decyzje

W niedzielę 17 lutego 2019 r. o godzinie 16:30, w pomieszczeniu biurowym na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie przy ul.Szkolnej 4, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn. Przybyłych gości powitał Wiceprezes Robert Charkot. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania i protokolanta. Przewodniczącym został Robert Charkot a protokolantem Krzysztof Ciurysek. Przewodniczący wyjaśnił, że na podstawie listy obecności przybyło 10 członków co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. (zebranie odbyło się w drugim terminie ponieważ w pierwszym o godzinie 16:00 nie było wymaganego quorum). Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok a Pan Tadeusz Okoniewski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji członkowie zebrania podjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji i przystąpiono do dyskusji. Po zakończonej dyskusji podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania.

Duże zaskoczenie wśród zebranych wywołał moment w którym przewodniczący przedstawił członkom stowarzyszenia pisemną rezygnację z funkcji Sekretarza oraz członka Stowarzyszenia ASPN Roztocze Pana Zenona Wajstucha. Po krótkiej rozmowie członkowie podjęli uchwałę o przyjęciu rezygnacji. Panu Zenonowi Wajstuchowi życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i sportowym.

Na tym zebranie zakończono.