Władze

Zarząd Klubu i Stowarzyszenia w składzie:

Prezes Zarządu – Adam Pomarański

 

 

v-ce Prezes Zarządu – Robert Charkot

 

 

Skarbnik – Kamil Pomarański

 

 

Sekretarz Generalny – Zenon Wajstuch

 

 

Członek Zarządu – Krzysztof Hadło

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Tadeusz Okoniewski – Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Hasiec – Zastępca Przewodniczącego

Józef Szewczyk – Członek Komisji