WALNE ZEBRANIE

‼️UWAGA‼️
Zapraszamy wszystkich naszych członków dnia 20.03.2023r na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.
Zebranie to odbędzie się o godzinie 17:00 na stadionie w Szczebrzeszynie. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 17:30 tego samego dnia.
Liczymy na jak największą frekwencje.
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie Quorum.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku w zebraniu.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.