Zmiany w zarządzie Roztocza

W dniu dzisiejszym (10.02.2022 r.) odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej ‘’ROZTOCZE’’ Szczebrzeszyn.

W trakcie zebrania Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nowych funkcji członków zarządu.

Aktualny skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Robert Charkot

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Brzuś

Skarbnik – Szymon Gałka

Sekretarz Zarządu – Adam Pomarański

Członek Zarządu – Ewa Sierkowska