Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

Zarząd Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 06 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. Szkolna 4 w Szczebrzeszynie o godzinie 18:30. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 19:00 tego samego dnia.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu.
  7. Wybór członków Zarządu.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania

Zarząd