Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd  Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn zaprasza serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 22.05.2022 r. (niedziela) o godzinie 18:30 na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie ul. Szkolna 4. Zgodnie ze statutem w przypadku braku quorum  drugi termin zebrania ustala się na godzinę 19:00 tego samego dnia.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zarządu.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 9. Wybór komisji skrutacyjnej
 10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu (uzupełnienie składu)
 11. Wybór członków Zarządu
 12. Wolne wnioski

 

Zapraszamy

Zarząd ASPN Roztocze Szczebrzeszyn