Podziękowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie

Zarząd Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej Roztocze Szczebrzeszyn składa serdeczne podziękowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczebrzeszynie za wsparcie finansowe naszego klubu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na uczestnictwo w turniejach halowych, opłatę za transport oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.